Kontakt

Kontakt

Telefony kontaktowe:
tel. 0-602-804-100

Internet:
www.domanet.pl
biuro@domanet.pl

Siedziba:
Agencja DOMANET Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 46/50 lok. 70
02-626 Warszawa

NIP: 521-32-36-545
REGON: 015465641
KRS: nr: 0000154812

(Sąd rejonowy. Dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.)
Wysokość kap. zakładowego: 50 000 zł